Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") jsme my, tzn. EMAKO sro provozující e-shop dynasport.sk a kamennou prodejnu Dynasport, Ul. M. Mišíka 410/1, Prievidza 97101
 • Kontaktní údaje správce
  • firma: EMAKO sro, IČ 44 560 532 , se sídlem Diviaky nad Nitricou 208, Diviaky nad Nitricou 972 25, vložka 21142/R u registrovaného soudu v Trenčíně
  • e-mail: info@dynasport.sk
  • telefon: +421 948 921 317
 • Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 • Pokud objednáváte zboží v e-shopu, pak zpracováváme Vaše fakturační údaje, kontaktní údaje (telefon a e-mail) a příp. dodací údaje potřebné k doručení zboží.
 • Pokud si vytvoříte uživatelský účet, pak ty údaje, které v něm uvedete (typicky fakturační, kontaktní a dodací údaje) a historii Vašich dosavadních objednávek.
 • Pokud máte zájem o zasílání obchodních sdělení a přihlásíte se k jejich odběru, pak Váš e-mail.
 • Pokud reklamujete zboží přes náš reklamační protokol, pak údaje v něm uvedené.

III. Proč data zpracováváme?

Především proto, abychom mohli plnit to, k čemu jsme se zavázali. Pokud bychom údaje nemohli zpracovávat, pak bychom Vám mj. nemohly doručit zboží z e-shopu, umožnit registraci uživatelského účtu nebo zasílat obchodní sdělení – přímý marketing.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a námi dle čl. Čl. 1 písm. b) GDPR;
 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) Čl. 1 písm. f) GDPR, který vznikl na základě vědomého vztahu Vás jako zákazníka a nás jako správce ve smyslu důvodu 47 GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je podle situace:

 • pro plnění smlouvy vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (při objednávce vyžadujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky - bez poskytnutí údajů není možné smlouvu uzavřít);
 • vytvoření uživatelského účtu pro zrychlení nákupu;
 • rychlejší zákaznická podpora v případě Vašich otázek;
 • zasílání obchodních sdělení a související marketingové aktivity (typicky analýza Vašich preferencí a zobrazování odpovídajícího obsahu či zobrazování reklam na jiných webových stránkách, tzv. remarketing);
 • přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám (typicky provádění analýz s cílem zjistit, jak e-shop používáte);
 • možnost kontaktovat Vás v případě výhry v soutěžích (v e-shopu nebo na sociálních sítích) pro doručení výhry.

IV. Jak údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme s maximální péčí s důrazem na jejich bezpečnost – tak jako Vy, ani my nechceme, aby se s Vašimi daty cokoli stalo. Údaje chráníme v souladu s GDPR a zákonem č.j. 101/2000 Sb. o ochraně o osobních údajů a prohlašujeme, že jsme přijali všechna přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení údajů. Stejně pečlivě vybíráme i partnery (= zpracovatele údajů), aby byli schopni zajistit přiměřená technická a organizační opatření na ochranu údajů.

 • Zavazujeme se, že Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně s výjimkami uvedenými níže. V.
 • Vaše údaje zpracovávají pouze proškolení pracovníci, kteří údaje chrání a zachovávají důvěrnost a mlčenlivost.
 • Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu dle platné legislativy).
 • Po uplynutí příslušných lhůt všechny Vaše osobní údaje vymažeme.
 • Informace o Vašich dosavadních nákupech a navštívených stránkách zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování, které slouží k přesnějšímu a rychlejšímu zobrazování odpovídajícího obsahu. přizpůsobení kvality našich služeb Vašim potřebám. Proti této službě můžete kdykoli bezplatně vznést námitku.
 • Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22 GDPR.

V. Kdo má k údajům přístup?

V první řadě my, správce údajů EMAKO sro, provozovatel e-shopu dynasport.sk a kamenné prodejny Dynasport, a naši vybraní pracovníci zavázaní k mlčenlivosti. Kromě nás mají v některých případech přístup k osobním údajům také zpracovatelé, kterým údaje předáváme v minimálním rozsahu pro splnění našich povinností. u objednávky v e-shopu bychom bez předání údajů přepravcům nemohli zboží doručit.

Zpracovateli nezbytných údajů při objednávce jsou dle Vaší volby:

 • poskytovatel platební brány TrustPay/Trustcard v případě online platby
 • přepravci: GLS (GLS General Logistics Systems Slovakia SRO)

Zpracovatelé údajů pro obchodní komunikaci jsou:

 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) při objednávce, registraci a odběru obchodních zpráv pro rozesílání obchodních sdělení

Zpracovatelé údajů pro přímý marketing jsou:

Zpracovatelé nezbytných údajů při plnění smlouvy a reklamaci jsou jednotliví dodavatelé značek , které prodáváme.

Dále jsme případně povinni poskytnout Vaše nezbytně nutné osobní údaje pro účely zamezení podvodům; a to v případě oznámení případných trestných činů nebo hrozeb pro veřejnou bezpečnost. V takovém případě předáme předmětné osobní údaje příslušnému orgánu.

VI. Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte podle GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo na přenosnost dat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo namítat proti zpracování;
 • právo být informován o porušení bezpečnosti osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů;
 • a další práva stanovená v GDPR.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Shromažďujeme Vaše osobní údaje pro určité, jasné a zákonné účely a přitom nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 • Zajišťujeme zpracování osobních údajů, aby nevznikly rizika pro Vaše práva a svobody. Provádíme přiměřená technická a organizační opatření jako šifrování a testování, zajišťujeme neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování Vašich osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020.