reklamační řád

Záruka na nové zboží je 2 roky.

Ze zákona máte nárok na 2-letou záruku na zboží. Začíná běžet dnem nákupu. Záruka se obvykle nevztahuje na mechanické poškození, poškození přírodním živlům a podobně. Na dárky, které dostanete zdarma, nebo výhry ze soutěží se záruka nevztahuje.


Kde uplatnit reklamaci
Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás kontaktujte: info@dynasport.sk, +421 948 921 317.


Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu:


DYNASPORT
Ulice A. Hlinku 58
971 01 Prievidza


Doporučujeme zásilku s reklamovaným zbožím posílat jako pojištěný balík (ne na dobírku). Dobírky nebudou převzaty ať už od kurýra nebo od pošty. Do balíčku je třeba přiložit kopii daňového dokladu (faktura), který jsme Vám poslali se zbožím a průvodní dopis, kde co nejpodrobněji popíšete závadu.
Spolu s reklamovaným zbožím je třeba vyplnit, podepsat a zaslat   reklamační formulář


Reklamované zboží můžete předat osobně v naší prodejně na Ulici A. Hlinku 58, Prievidza 971 01.
Po obdržení reklamovaného zboží Vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s Vámi na rychlém vyřešení reklamace. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím Vám bude doručen reklamační protokol.
Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu dynasportsk@gmail.com nebo telefonicky v pracovní dny na číslo: 0948 921 317.


Jaké doklady jsou potřebné k uplatnění reklamace?

  • Kopii daňového dokladu o koupi
  • Vyplněný reklamační formulář
  • Detailní popis závady
reklamované zboží
Zboží musí být čistý! Vyhrazujeme si právo nepřevzetí zboží na reklamaci z důvodu jeho znečištění.
Opakované poruchy a výměna zboží
Zákon určuje, kdy dostanete za zkažený zboží nové, nebo vám vrátíme peníze.
Jsou to 2 případy:
  • Stejná porucha, kterou záruka pokrývá, se vyskytla během záruční doby již 3krát. Pozor, musí jít o stejnou poruchu potřetí a všechny musí být potvrzeny servisem.
  • Různé poruchy, které záruka pokrývá, se vyskytly během záruční doby už 4krát. Zde se počítají různé poruchy a také musí být všechny potvrzeny servisem.
Při uplatňování reklamace platí ustanovení Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

Pokud vám při reklamace vyměníme zboží za nový, začíná na něm běžet nová záruční doba ode dne, kdy si ho převezmete.


Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím EMAK sro Diviaky nad Nitricou 208, 972 25, IČ: 44 560 532 je Slovenská obchodní inspekce Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "RSO") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.