Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované v predajni DYNASPORT SK, na Ul. M. Mišíka 410/36, 97101 Prievidza alebo prostredníctvom internetového obchodu www.dynasport.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Predávajúci je:

EMAKO, s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 208
972 25 Diviaky nad Nitricou

IČO: 44 560 532
DIČ:
SK2022743129

Číslo vložky: 21142/R
Zapísaná:
Okresný súd Trenčín

Oddiel: Sro


Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zakúpením tovaru v predajni DYNASPORT alebo odoslaním online objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si fyzicky zakúpi tovar v predajni DYNASPORT alebo objedná v internetovom obchode www.dynasport.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu fyzicky v predajni alebo na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.
Pokiaľ kupujúci objednáva tovar alebo službu online cez www.dynasport.sk objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou. 
V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická osoba, ktorá nakupuje
výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľom (predávajúcim) sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku” – v prípade online objednávky alebo fyzickú zmluvu v prípade nákupu v kamennej predajni.
Obchodom sa rozumie predajňa DYNASPORT a aj internetový obchod www.dynasport.sk, prevádzkovaný dodávateľom a v prípade Eshopu, reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na určitej internetovej doméne.
 

2. Dodacie podmienky

PREDÁVAJÚCI sa zaväzuje:
• predať (v predajni) alebo dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy (v prípade online nákupu)

Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa (v prípade online nákupu)
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

KUPUJÚCI sa zaväzuje:
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
• zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 250 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 12 až 24 hodín. Pri tovare, ktorý nie je skladom sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade platí dodacia doba uvedená pri konkrétnom produkte, prípadne Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom obchode a internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

V prípade objednávky nad 30,00 EUR vrátane, zákazníkovi nieje započítaná cena za poštovné. 

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list (v prípade online nákupu) alebo pokladničný blok (v prípade nákupu v predajni).
 

5. Platby za tovar a poštovné (online nákup)

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou GLS  na adresu udanú kupujúcim v objednávke. 
Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet (bezhotovostným prevodom alebo platobnou bránou TrustPay/Trustcard).

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:




cena dopravy pri nákupe do 30€ (vrátane)
cena dopravy pri nákupe nad 30€
rýchlosť dodania
Kuriér GLS
3,50€ (+1€ dobierka)
0€
1 až 3 dni
Packeta Slovakia, s. r. o.
2,50€ (+1€ dobierka)
0€
1 až 3 dni


Uvedené ceny sú vrátane DPH a platia pre Slovenskú republiku.

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

·       doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)

·       doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce

·       v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

Ďalšou možnosťou je osobný odber v predajni DYNASPORT, ul. M. Mišíka 410/36, 97101, Prievidza. Pri tejto možnosti neakceptujeme platbu na dobierku.

6. Zrušenie objednávky

ONLINE nákup

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby expedície tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail: info@dynasport.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu DYNASPORT, Ul. M. Mišíka 410/36, 97101, Prievidza. Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, s visačkami a nepoškodený. 
Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:
• tovar v originálnom balení, nepoškodený
• originál faktúru, v prípade nákupu v kamennej predajni pokladničný blok

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Odporúčame Vám zaslaný tovar poistiť. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Všetky tieto podmienky sa vzťahujú aj na nákup v kamennej predajni DYNASPORT.

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním. 
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. 
Záručný servis kupujúci vybavuje u predávajúceho (EMAKO, s.r.o.).

9. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri dynasport.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje: 
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,
telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu dynasport.sk. Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach dynasport.sk na dobu neurčitú.

O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie, môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese info@dynasport.sk. Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povoľte JavaScript . 
O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu dynasport.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.