Reklamačný poriadok

Záruka na nový tovar je 2 roky.

Zo zákona máte nárok na 2-ročnú záruku na tovar. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne. Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.
Kde uplatniť reklamáciu
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás kontaktujte: dynasportsk@gmail.com, +421 948 921 317.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu:

DYNASPORT SK
Ulica A. Hlinku 58    
971 01 PrievidzaOdporúčame zásielku s reklamovaným tovarom posielať ako poistený balík (nie na dobierku). Dobierky nebudú prebraté či už od kuriéra alebo od pošty. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a sprievodný list, kde čo najpodrobnejšie popíšete závadu.
Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať Reklamačný formulár


Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni na Ulici A. Hlinku 58, Prievidza 971 01. 
Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu dynasportsk@gmail.com, alebo telefonicky v pracovné dni na číslo: 0948 921 317.  
Aké doklady sú potrebné na uplatnenie reklamácie?

  • Kópiu daňového dokladu o kúpe
  • Vyplnený reklamačný formulár
  • Detailný popis závady
Reklamovaný tovar
Tovar musí byť čistý! Vyhradzujeme si právo neprevzatia tovaru na reklamáciu z dôvodu jeho znečistenia.
Opakované poruchy a výmena tovaru
Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze.
Sú to 2 prípady:
  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Rôzne poruchy, ktoré záruka pokrýva, sa vyskytli počas záručnej doby už 4-krát. Tu sa rátajú rôzne poruchy a tiež musia byť všetky potvrdené servisom.
Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.